Organisation

I Kustateljén finns sex olika verksamheter som alla tillhör Region Gotland.  Aktörerna bildar tillsammans Gotlands Filmcentrum & Kulturhus. Aktörerna är Gotlands Filmfond, Film på Gotland, Film & TV utbildningen, Storyutbildningen, Fårösunds bibliotek samt Kustateljéns ungdomsgård. 

Projektledning 

Projektledare & Koordinator
Ville Jegerhjelm
ville@kustateljen.se
+46 70-4217590

Gotlands Filmfond

Produktionsansvarig
Lisa Widén
lisa.widen@frsm.se
+46 705 467 773

 

Film på Gotland

Verksamhetsledare
Paola Ciliberto
paola@filmpagotland.se
+46 73 7658245

Talangutveckling
Ylva Liljeholm
ylva@filmpagotland.se
+46 70 4477003

Teknikoordinator
Sandra Fröberg
sandra@filmpagotland.se
+46 73 7658052

Teknikkoordinator
David Skoog
david@filmpagotland.se
+46 73 7658052

Formgivare
Fredrik Sterner
fredrik@filmpagotland.se
+46 73 5595191

Folkhögskola

Film & tv utbildning
Linjeledare/regissör

Kave Raufi
kave.raufi.gotland@folkbildning.net
+46 73 6805881

Manusutbildning
manusförfattare/lärare dramaturgi
Arvid unsgaard
info@storyutbildningen.com
+46 70 4380926

Ungdomsgård

Lars-Ove Johansson
lars-ove.johansson@gotland.se

Cecilia Östergren
cecilia.ostergren@gotland.se

Helen Coughlin
helen.coughlin@gotland.se

Fårösunds bibliotek

Linda Wintland
Telefon 0498-204432
Epost:  farosundbibliotek@gotland.se

 

Vill du veta mer om Kustateljen?

Plats för kort textbeskrivning för att locka till klick.