Gotlands filmfond

Gotlands filmfond är ett aktiebolag med uppdrag att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad turism. 

Vision

Filmfondens vision är att stärka varumärket Gotland som kulturproducerande plats att bo, leva och verka på. Fondens affärsidé är att stärka förutsättningarna för att filmproduktion på Gotland skall komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering, tillgängliggörande och möjliggörande. Filmfonden ska också fungera som en part i Gotlands Filmcentrum & Kulturhus.

Verksamhet

Fondens verksamhet ska vara inriktad på att investera eller på annat sätt få utvalda filmproduktioner att spelas in på Gotland. Bolaget skall stödja talanger med medel till projektutveckling inför presumtiva produktioner med maximalt 100.000 kronor per år. Filmfondens verksamhet skall samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens investeringsfonder för att skapa en starkare part i filmbranschen och öka möjligheterna för inspelningar i Stockholm-Mälardalen och Gotland. Fonden ska samverka med den filmkommissionära verksamheten som bedrivs inom regionen och skall samverka med Inspiration Gotland AB när det gäller kommersialiseringen av eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.

Kontakt

produktionsansvarig
Lisa Widén
lisa.widen@frsm.se
+46 705 46 77 73