Film på Gotland

Film på Gotland är ett av Sveriges nitton regionala resurscentrum. Sedan mitten av 90-talet har vi arbetat med att skapa ett levande och kreativt filmklimat på Gotland. 

Film på Gotland
Film på Gotland kan ge arbetsstipendier till filmare och stöd till kort- novell- och dokumentärfilm. Arbetsstipendier kan beviljas med max 10 000 kr samt i form av manusutveckling, projekthandledning och med inspelnings- och redigeringsteknik.

Bakgrund
Film på Gotland är en del av Kultur-och fritidsförvaltningen inom Region Gotland och får även medel från Statens kulturråd. Vi har också tät kontakt med Svenska Filminstitutet och ingår i ett nationellt nätverk tillsammans med övriga filmresurscentrum och andra aktörer inom samma område. Sedan starten 1997 har Film på Gotland haft sitt kontor i Visby men flyttade under våren 2014 upp till Fårösund för att där samlokaliseras med folkhögskolans filminriktade linjer och Fårösunds ungdomsgård. Tillsammans flyttar vi in i filmstudion Kustateljén för att stärka och utveckla Gotland som filmö.

För mer information. Besök Film på Gotlands hemsida


Kontakt
Verksamhetsledare & filmkonsulent 
(Kort & dokumentärfilm)
Paola Ciliberto
paola@filmpagotland.se
+46 73 7658245

Barn & unga
Projektledare RIBS
Ylva Liljeholm
ylva@filmpagotland.se
+46 70 4477003

Teknikkoordinator
David@filmpagotland.se

Tf  Teknikkoordinator
Sandra Fröberg
sandra@filmpagotland.se
+46 73 7658052

Formgivare
Fredrik Sterner
fredrik@filmpagotland.se
+46 73-7658052

Besök Film på Gotlands hemsida

Fördjupad information och ansökningshandlingar