Filminvestering & utveckling

Gotlands Filmcentrum & Kulturhus finns en flera vägar för den som vill utveckla och finansiera filmproduktioner. Här finns kompetens, utrustning och lokaler för att utveckla idéer. Oavsett om de handlar om en kort animerad film eller manuset till en långfilm. 

 I Kustateljén finns Gotlands regionala resurscentrum, Film på Gotland, som stödjer kort & dokumentärfilm men som också kan ge stöd i form av teknik eller hjälp med utveckling av manus och idéer. Inom ramen för Gotlands Filmcentrum finns också Gotlands filmfond som arbetar med samfinansiering av långfilm & Tv-serier. Gotlands filmfond förvaltas av Filmregion Stockholm-Mälardalen som är ett nätverk med syfte att  främja möjligheterna för  filmproduktion i regionen. Filmregionen är delägare har förvaltningsansvar för Gotlands Filmfond. Gotlands filmfond arbetar  med samfinansiering av långfilm och produktion av tv-serier.
Vill du veta mer om Gotlands filmfond?

Läs mer om fondens verksamhet!