Filmteknik

Kustateljen har den grundteknik som behövs för att kunna spela in långfilm i studio eller ute på fältet. Vi har ljus, segel, räls, dolly, deckis-system med mera. Arbetar du med en produktion och är intresserad av att hyra filmteknik så kontakta oss gärna. Skulle vi inte kunna hjälpa er så har Gotlands filmcentrum ett samarbete med Ljud & Bildmedia i Stockholm vilket gör att vi relativt lätt kan hjälpa er att möta alla era tekniska behov. Vi har också effektiva lösningar för transport av utrustning till Gotland och filmstudion. På plats finns också kunniga filmhantverkare som man bidra med kunskap om behovet finns.


Tillgång och priser

Kontakta:
Ville Jegerhjelm
info@kustateljén.se
+46 70 4217590